27 sierpnia 2015

Cennik

Studio Językowe ONE STEP – Cennik zajęć obowiązujący od sierpnia 2017r.

How Much

Rodzaj zajęć 30 min 45 min 60 min
Zajęcia Indywidualne 35 zł 50 zł 60 zł
Grupa 2 os. 25 zł/os 30 zł/os 35 zł/os
Grupa 3 os. 18 zł/os 24 zł/os 28 zł/os
Grupa 4 os. 15 zł/os 20 zł/os 25 zł/os
Grupa 5 os. 14 zł/os 18 zł/os 22 zł/os
Grupa 6 – 8 os. 11 zł/os 15 zł/os 18 zł/os

 

Opłata za każdy kurs obejmuje:

– ilość godzin zgodnie z rodzajem i poziomem kursu
– materiały dodatkowe, oprócz podręcznika głównego
– projekcje filmów DVD
– możliwość korzystania z Mini Biblioteki Angielskiej w siedzibie Studia

Atrakcyjny System Zniżek !!!

  • opłata za cały kurs grupowy z góry – 7% (dotyczy TYLKO grup 6-8 osobowych)
  • zniżki dla Rodzin ( każdy kolejny członek rodziny na zajęciach grupowych płaci mniej ) – 5% –> zniżka dotyczy słuchacza, który ponosi mniejszą opłatę za zajęcia (dotyczy TYLKO grup 6-8 osobowych) –> zniżka wyliczana jest na koniec roku szkolnego w czerwcu (kwota za czerwiec pomniejszona o zniżkę)
  • zniżki nie sumują się

Zasady Płatności

Za zajęcia mogą Państwo płacić miesięcznie, semestralnie lub rocznie, gotówką lub przelewem na konto Studia, do 1 dnia miesiąca

DJ Studio Dorota Pietraś – 21 1140 2004 0000 3802 7482 7365

 

Każda opłata powinna być uiszczona z góry, przed rozpoczęciem zajęć. Bez opłacenia zajęć słuchacz nie może uczęszczać na lekcje.

Regulamin zajęć grupowych (3 – 8 os)

1.Opłatę za dany miesiąc należy uregulować z góry przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu. Preferowana forma płatności to przelew na nr konta 21 1140 2004 0000 3802 7482 7365 – DJ Studio Dorota Pietraś. Istnieje również możliwość płatności gotówką w Studiu w czasie, gdy nie ma zajęć.

2.Nieobecność słuchacza nie zmniejsza opłat za zajęcia. Pięciokrotna nieobecność ucznia z rzędu uprawnia do bezpłatnych 45 min konsultacji z lektorem.

3.Rezygnację z zajęć należy złożyć w formie pisemnej do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rezygnacji. Miesiąc, w którym rezygnacja zostanie złożona musi zostać finansowo uregulowany zgodnie z cennikiem bez względu na to, czy Słuchacz uczestniczy w zajęciach czy nie.

4. Za materialne szkody wyrządzone przez Słuchacza na terenie Studia finansowo odpowiada Rodzic.

5. Studio zastrzega sobie prawo do wprowadzania bądź niewprowadzania zmian w cenniku grup, jeśli liczba słuchaczy ulegnie zmianie w ciągu trwania roku szkolnego.

6.Uczęszczanie na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

Regulamin zajęć indywidualnych oraz grup 2 osobowych

1.Opłatę za dany miesiąc należy uregulować z góry w całości na pierwszych zajęciach w danym miesiącu na konto 21 1140 2004 0000 3802 7482 7365 – DJ Studio Dorota Pietraś lub gotówką w Studiu.

2.Zajęcia można odwołać najpóźniej do godziny 20.00 dnia poprzedzającego zajęcia, wtedy opłata za tą lekcję zostanie przeniesiona na przyszły miesiąc. W przypadku nie odwołania zajęć lub zrobienia tego zbyt późno (telefon lub sms – zawsze potwierdzony, że został otrzymany), lekcja ta i opłata za nią przepadają.

3. Spóźnienie słuchacza na zajęcia nie przedłuża ich trwania. Jeśli jednak zajęcia opóźnią się z winy lektora, lektor ma obowiązek je odpracować w ustalonym czasie.

4.Rezygnację z zajęć należy złożyć w formie pisemnej.

5.Uczęszczanie na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

london